Over

Cultuurhistorisch Adviesbureau Saskia Stouten-Schrijer (CASSS) is opgericht in 2010 en is gespecialiseerd in Amersfoorts erfgoed en monumentenzorg. CASSS publiceert regelmatig over erfgoed, stedenbouwkundige ontwikkelingen en de architectuurhistorie van Amersfoort en omstreken.
Kernopgave: mensen te leren kijken naar erfgoed. CASSS is in te huren voor het uitvoeren van architectuurhistorisch en cultuureducatief onderzoek, publicaties, lezingen en rondleidingen op maat.

Monumentenzorg      |      architectuurhistorie – bouwhistorie – BRIM/SIM aanvragen – wetgeving – redengevende beschrijvingen – fotografie – lezingen - onderzoek – publicaties

Architectuurgeschiedenis en cultureel erfgoed      |      onderzoek – publicaties - educatie - resultaatmetingen erfgoededucatie – rondleidingen – fotografie – redactiewerk

Saskia Stouten-Schrijer studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en behaalde in 2009 de master Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg. Zie voor al haar werkzaamheden haar LinkedIn-profiel.

DSCN0230